Danh mục: Các câu hỏi thường gặp

Mã hóa cho các cuộc họp

Theo mặc định, Zoom mã hóa nội dung trình bày trong cuộc họp và trong hội thảo trên web ở lớp ứng dụng bằng TLS 1.2. Với thuật toán 256-bit Tiêu chuẩn mã hóa nâng cao (AES). Đối với những người tham gia quay số tham gia bằng điện thoại. Âm thanh được mã hóa […]

Tại sao cuộc họp Zoom hết thời gian?

Tại sao cuộc họp Zoom hết thời gian

Nếu bạn đang sử dụng loại tài khoản “Pro”. Và bạn đang nhận được thông báo rằng cuộc họp của bạn sẽ kết thúc sau x số phút (hết thời gian). Bạn có thể không đăng nhập bằng email được liên kết với tài khoản “Pro” của bạn. Vui lòng mở ứng dụng Zoom của […]

ID cuộc họp là gì?

ID cuộc họp là số cuộc họp được liên kết với một cuộc họp ngay lập tức hoặc theo lịch trình. ID cuộc họp có thể là một số 9, 10 hoặc 11 chữ số. Số gồm 9 chữ số được sử dụng cho cuộc họp tức thời, theo lịch hoặc định kỳ. Số 10 hoặc 11 chữ […]

Tôi có thể tìm thấy văn bản mời họp của Zoom Meeting ở đâu?

Bạn có thể tìm thấy lời mời cho một lịch trình trong ứng dụng khách máy tính để bàn Zoom. Ứng dụng thu phóng trên thiết bị di động hoặc trên web. Bạn có thể sao chép lời mời và gửi nó cho những người tham dự của bạn. Bạn có thể chia sẻ nó […]

ID cuộc họp cá nhân (PMI) và liên kết cá nhân là gì?

ID cuộc họp cá nhân và Liên kết cá nhân là hai cách để truy cập phòng họp ảo. Còn được gọi là Phòng họp cá nhân, dành riêng cho bạn. Bạn có thể bắt đầu nó bất cứ lúc nào hoặc lên lịch để sử dụng trong tương lai. ID cuộc họp cá nhân […]

Tôi có bị tính phí khi sử dụng số Quay số để tham gia Zoom Meeting không?

Zoom dial-in numbers có sẵn dựa trên cấp độ đăng ký. Nếu bạn là chủ nhà của một cuộc họp. Bạn có thể kiểm tra xem những số quay số nào có thể truy cập được cho bạn và những người tham gia trước khi bạn bắt đầu. Khi bạn được mời tham dự một […]