Category: Các câu hỏi thường gặp

Mã hóa cho các cuộc họp

Theo mặc định, Zoom mã hóa nội dung trình bày trong cuộc họp và trong hội thảo trên web ở lớp ứng dụng bằng TLS 1.2. Với thuật toán 256-bit Tiêu chuẩn mã hóa nâng cao (AES). Đối với những người tham gia quay số tham gia bằng điện thoại.

Đọc tiếp »
Tại sao cuộc họp Zoom hết thời gian
Các câu hỏi thường gặp

Tại sao cuộc họp Zoom hết thời gian?

Nếu bạn đang sử dụng loại tài khoản “Pro”. Và bạn đang nhận được thông báo rằng cuộc họp của bạn sẽ kết thúc sau x số phút (hết thời gian). Bạn có thể không đăng nhập bằng email được liên kết với tài khoản “Pro” của bạn. Vui lòng

Đọc tiếp »
id cuộc họp là gì
Hỗ trợ phần mềm zoom

ID cuộc họp là gì?

ID cuộc họp là số cuộc họp được liên kết với một cuộc họp ngay lập tức hoặc theo lịch trình. ID cuộc họp có thể là một số 9, 10 hoặc 11 chữ số. Số gồm 9 chữ số được sử dụng cho cuộc họp tức thời, theo lịch hoặc định

Đọc tiếp »