Category: Hardware

Hướng dẫn cung cấp hỗ trợ của Yealink

Nếu bạn gặp vấn đề với việc cung cấp cảm ứng bằng không hoặc điện thoại của bạn không hỗ trợ. Hãy làm theo các phần bên dưới để cung cấp điện thoại Yealink được hỗ trợ . Lưu ý: Trước khi cung cấp, đảm bảo làm như sau. Xem Hướng

Đọc tiếp »

Quản lý điện thoại bàn

Lưu ý : Trước khi thêm điện thoại bàn, hãy xem tổng quan về quy trình cung cấp. Theo mặc định, tất cả người dùng điện thoại có thể thực hiện và nhận cuộc gọi. Bằng ứng dụng Zoom trên máy tính để bàn và ứng dụng di động. Là chủ sở

Đọc tiếp »