Danh mục: Hardware

Hướng dẫn cung cấp hỗ trợ của Yealink

Nếu bạn gặp vấn đề với việc cung cấp cảm ứng bằng không hoặc điện thoại của bạn không hỗ trợ. Hãy làm theo các phần bên dưới để cung cấp điện thoại Yealink được hỗ trợ . Lưu ý: Trước khi cung cấp, đảm bảo làm như sau. Thêm điện thoại vào cổng thông tin […]

Quản lý điện thoại bàn

Lưu ý : Trước khi thêm điện thoại bàn, hãy xem tổng quan về quy trình cung cấp. Theo mặc định, tất cả người dùng điện thoại có thể thực hiện và nhận cuộc gọi. Bằng ứng dụng Zoom trên máy tính để bàn và ứng dụng di động. Là chủ sở hữu hoặc quản trị viên […]

Hướng dẫn bắt đầu nhanh để cung cấp điện thoại bàn

Bài viết này cung cấp một điểm khởi đầu để cung cấp điện thoại bàn Zoom Phone. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan về quá trình cung cấp. Và liên kết đến các bài viết liên quan để biết thêm thông tin. Thực hiện theo quy trình này để cung cấp điện thoại […]

Hướng dẫn bắt đầu nhanh cho điện thoại dòng Yealink T4 và T5

Theo dõi bài viết này để giới thiệu về các tính năng của điện thoại Yealink được Zoom Phone hỗ trợ. Để biết thêm thông tin về các tính năng này. Hãy tìm kiếm kiểu điện thoại của bạn trên trang web hỗ trợ của Yealink. Lưu ý: Zoom Phone không hỗ trợ tất cả các […]