Hướng dẫn sử dụng nhật ký hoạt động

Nhật ký hoạt động cho phép chủ tài khoản và người dùng được chỉ định khác. Khả năng xem các thay đổi được thực hiện bởi quản trị viên trên tài khoản. Điều này bao gồm các thay đổi trong quản lý tài khoản, quản lý người dùng. Cũng như thanh toán và các cài đặt nâng cao khác.

Lưu ý : Những thay đổi được thực hiện bởi người dùng (bao gồm chủ sở hữu và quản trị viên) đối với cài đặt cá nhân của riêng họ không được phản ánh ở đây.

Điều kiện

  • Chủ tài khoản hoặc người dùng có vai trò báo cáo hoạt động của người dùng
  • Pro, Business, Education, or Enterprise plan

Hướng dẫn

1. Đăng nhập vào Zoom web portal.

2. Nhấp vào Account Management, sau đó nhấp vào Reports

3. Bấm vào User Activity Reports, sau đó bấm Operation Logs.

operation logs Hướng dẫn sử dụng nhật ký hoạt động

4. Nhập phạm vi ngày. Tùy chọn, bạn có thể chọn một danh mục để chỉ hiển thị các sự kiện nhất định.

operation logs search Hướng dẫn sử dụng nhật ký hoạt động

5. Bấm Search.

6. Hoạt động của quản trị viên sẽ được liệt kê bao gồm thời gian, Quản trị viên điều hành, danh mục hành động và thông tin chi tiết về hành động.

operation log report1 Hướng dẫn sử dụng nhật ký hoạt động
Đánh giá

Có thể bạn quan tâm...