Kiểm tra âm thanh máy tính hoặc thiết bị

Zoom Phone có dịch vụ kiểm tra tự động cho phép bạn kiểm tra mic và loa. Bạn có thể truy cập dịch vụ thử nghiệm trên máy khách máy tính để bàn Zoom. Ứng dụng di động hoặc điện thoại bàn được cung cấp.

Điều kiện:

  • Zoom desktop client, mobile app, or a provisioned desk phone

Hướng dẫn

Thực hiện theo các bước sau bằng ứng dụng máy tính để bàn Zoom, ứng dụng di động hoặc điện thoại bàn được cung cấp.

1. Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng khách trên máy tính để bàn hoặc ứng dụng di động. Hãy đăng nhập vào zoom, sau đó nhấp hoặc nhấn Phone.

2. Quay số và gọi *8378.

3. Nói vào mic của bạn. Zoom Phone sẽ tự động phát lại âm thanh.

Nếu bạn không nghe thấy âm thanh được phát lại, có thể có vấn đề với kết nối, thiết bị âm thanh hoặc điện thoại bàn của bạn.

Điện thoại Polycom

Nếu bạn gặp sự cố với âm thanh trên điện thoại Polycom được cung cấp. Có thêm chẩn đoán âm thanh tích hợp mà bạn có thể sử dụng. Truy cập trang web hỗ trợ của nhà sản xuất để tìm hiểu thêm.

  1. Điều hướng đến công cụ chẩn đoán âm thanh.
    • VVX series: Điều hướng đến Home > Settings > Status > Diagnostics > Test Hardware > Audio Diagnostics
    • SoundPoint IP series: Bấm Menu > Status > Diagnostics > Test Hardware > Audio Diagnostics.
  2. Nhấn Record để bắt đầu ghi âm thanh và nói chuyện với điện thoại hoặc tai nghe được kết nối của bạn.
  3. Nhấn Stop để dừng ghi âm hoặc đợi điện thoại dừng ghi âm.
  4. Nhấn Play để phát lại bản ghi. Nếu bạn không nghe thấy âm thanh được phát lại, có thể có vấn đề với kết nối hoặc điện thoại bàn của bạn.
Đánh giá

Có thể bạn quan tâm...