Category: Zoom Phone

Hướng dẫn cung cấp hỗ trợ của Yealink

Nếu bạn gặp vấn đề với việc cung cấp cảm ứng bằng không hoặc điện thoại của bạn không hỗ trợ. Hãy làm theo các phần bên dưới để cung cấp điện thoại Yealink được hỗ trợ . Lưu ý: Trước khi cung cấp, đảm bảo làm như sau. Xem Hướng

Đọc tiếp »

Quản lý điện thoại bàn

Lưu ý : Trước khi thêm điện thoại bàn, hãy xem tổng quan về quy trình cung cấp. Theo mặc định, tất cả người dùng điện thoại có thể thực hiện và nhận cuộc gọi. Bằng ứng dụng Zoom trên máy tính để bàn và ứng dụng di động. Là chủ sở

Đọc tiếp »

Thay đổi cài đặt Zoom Phone

Nếu bạn đã kích hoạt Zoom Phone trên tài khoản của mình. Bạn có thể xem các số điện thoại được chỉ định cho mình. Và định cấu hình các cài đặt như giờ làm việc, thư thoại và đặc quyền cuộc gọi. Điều kiện: Thay đổi cài đặt zoom

Đọc tiếp »

Câu hỏi thường gặp về ID người gọi

ID người gọi là tính năng hệ thống điện thoại. Cho phép người bạn gọi để xem tên và số của bạn. ID người gọi bao gồm: Dưới đây là một số câu hỏi phổ biến về ID người gọi và cách thức hoạt động với Zoom Phone. Số ID

Đọc tiếp »

Quản lý người dùng điện thoại

Là chủ sở hữu hoặc quản trị viên tài khoản Zoom, bạn có thể chỉ định hoặc xóa giấy phép Zoom Phone. Việc gán giấy phép Zoom Phone cho người dùng sẽ tự động gán số máy lẻ. Nếu bạn muốn thêm số điện thoại trực tiếp cho người dùng. Hãy

Đọc tiếp »

Thực hiện và nhận cuộc gọi

Nếu bạn đã kích hoạt Zoom Phone trên tài khoản của mình. Bạn có thể sử dụng Zoom để thực hiện và nhận cuộc gọi. Bài viết này mô tả các phương pháp để thực hiện cuộc gọi và các thông báo cuộc gọi khác nhau. Điều kiện: Window/ Mac

Đọc tiếp »

Kiểm tra âm thanh máy tính hoặc thiết bị

Zoom Phone có dịch vụ kiểm tra tự động cho phép bạn kiểm tra mic và loa. Bạn có thể truy cập dịch vụ thử nghiệm trên máy khách máy tính để bàn Zoom. Ứng dụng di động hoặc điện thoại bàn được cung cấp. Điều kiện: Hướng dẫn Thực hiện

Đọc tiếp »

Quản lý số công ty chính và tên người gọi

Là chủ sở hữu hoặc quản trị viên tài khoản zoom. Bạn có thể xem hoặc thay đổi số công ty chính bạn chọn trong quá trình thiết lập ban đầu. Số công ty chính có thể được người gọi bên ngoài sử dụng để tiếp cận người dùng điện

Đọc tiếp »

Quản lý danh sách bị chặn

Là chủ sở hữu tài khoản hoặc quản trị viên Zoom. Bạn có thể quản lý các số bị chặn trên tài khoản của mình. Các số bị chặn có thể được gửi đến (các số sẽ bị chặn khi gọi) và gửi đi (người dùng điện thoại trong tài

Đọc tiếp »

Hướng dẫn quản lý nhiều trang web

Các trang web cho phép bạn tổ chức người dùng điện thoại trong tổ chức của bạn. Ví dụ: bạn có thể tạo nhiều trang web dựa trên vị trí văn phòng. Dưới đây là một số lợi ích của việc có nhiều trang web: Lưu ý: Sau khi bật nhiều trang,

Đọc tiếp »

Chia sẻ Hộp thư thoại

Quản trị viên Zoom Phone có thể chia sẻ hộp thư thoại của người dùng điện thoại, hàng đợi cuộc gọi hoặc nhân viên tiếp tân tự động. Cho phép người dùng điện thoại khác phát, xóa và tải xuống tin nhắn thư thoại. Hãy ghi nhớ những điều này

Đọc tiếp »

Quản lý tin nhắn thư thoại

Nếu bạn đã kích hoạt Zoom Phone trên tài khoản của mình. Bạn có thể phát, xóa và lưu tin nhắn thư thoại do người gọi để lại. Bạn cũng có thể  thay đổi cài đặt của mình để tắt thư thoại trong giờ làm việc hoặc giờ đóng cửa. Lưu

Đọc tiếp »

Xem lịch sử cuộc gọi và ghi âm

Nếu bạn đã kích hoạt Zoom Phone trên tài khoản của mình. Bạn có thể sử dụng ứng dụng Zoom để xem lịch sử cuộc gọi. Bao gồm các cuộc gọi nhỡ và trả lời và cuộc gọi đi. Nếu bạn đã bật tích hợp danh bạ, bạn cũng có thể

Đọc tiếp »

Thực hiện và nhận cuộc gọi bằng Zoom Phone

Nếu bạn đã kích hoạt Zoom Phone trên tài khoản của mình. Bạn có thể sử dụng Zoom để thực hiện và nhận cuộc gọi. Bài viết này mô tả các phương pháp để thực hiện cuộc gọi và các thông báo cuộc gọi khác nhau. Điều kiện: Window/ Mac:

Đọc tiếp »

So sánh các tính năng Zoom Phone

Xem bảng bên dưới để so sánh các tính năng của Zoom Phone trên các máy khách để bàn của Zoom (Windows, Mac, Linux) và ứng dụng di động (Android, iOS). Đảm bảo cập nhật ứng dụng khách hoặc ứng dụng của bạn lên phiên bản mới nhất để truy cập

Đọc tiếp »