Category: User

Thay đổi cài đặt Zoom Phone

Nếu bạn đã kích hoạt Zoom Phone trên tài khoản của mình. Bạn có thể xem các số điện thoại được chỉ định cho mình. Và định cấu hình các cài đặt như giờ làm việc, thư thoại và đặc quyền cuộc gọi. Điều kiện: Thay đổi cài đặt zoom

Đọc tiếp »

Câu hỏi thường gặp về ID người gọi

ID người gọi là tính năng hệ thống điện thoại. Cho phép người bạn gọi để xem tên và số của bạn. ID người gọi bao gồm: Dưới đây là một số câu hỏi phổ biến về ID người gọi và cách thức hoạt động với Zoom Phone. Số ID

Đọc tiếp »

Thực hiện và nhận cuộc gọi

Nếu bạn đã kích hoạt Zoom Phone trên tài khoản của mình. Bạn có thể sử dụng Zoom để thực hiện và nhận cuộc gọi. Bài viết này mô tả các phương pháp để thực hiện cuộc gọi và các thông báo cuộc gọi khác nhau. Điều kiện: Window/ Mac

Đọc tiếp »

Kiểm tra âm thanh máy tính hoặc thiết bị

Zoom Phone có dịch vụ kiểm tra tự động cho phép bạn kiểm tra mic và loa. Bạn có thể truy cập dịch vụ thử nghiệm trên máy khách máy tính để bàn Zoom. Ứng dụng di động hoặc điện thoại bàn được cung cấp. Điều kiện: Hướng dẫn Thực hiện

Đọc tiếp »

Quản lý tin nhắn thư thoại

Nếu bạn đã kích hoạt Zoom Phone trên tài khoản của mình. Bạn có thể phát, xóa và lưu tin nhắn thư thoại do người gọi để lại. Bạn cũng có thể  thay đổi cài đặt của mình để tắt thư thoại trong giờ làm việc hoặc giờ đóng cửa. Lưu

Đọc tiếp »

Xem lịch sử cuộc gọi và ghi âm

Nếu bạn đã kích hoạt Zoom Phone trên tài khoản của mình. Bạn có thể sử dụng ứng dụng Zoom để xem lịch sử cuộc gọi. Bao gồm các cuộc gọi nhỡ và trả lời và cuộc gọi đi. Nếu bạn đã bật tích hợp danh bạ, bạn cũng có thể

Đọc tiếp »

Thực hiện và nhận cuộc gọi bằng Zoom Phone

Nếu bạn đã kích hoạt Zoom Phone trên tài khoản của mình. Bạn có thể sử dụng Zoom để thực hiện và nhận cuộc gọi. Bài viết này mô tả các phương pháp để thực hiện cuộc gọi và các thông báo cuộc gọi khác nhau. Điều kiện: Window/ Mac:

Đọc tiếp »

So sánh các tính năng Zoom Phone

Xem bảng bên dưới để so sánh các tính năng của Zoom Phone trên các máy khách để bàn của Zoom (Windows, Mac, Linux) và ứng dụng di động (Android, iOS). Đảm bảo cập nhật ứng dụng khách hoặc ứng dụng của bạn lên phiên bản mới nhất để truy cập

Đọc tiếp »