Danh mục: User

Thay đổi cài đặt Zoom Phone

Nếu bạn đã kích hoạt Zoom Phone trên tài khoản của mình. Bạn có thể xem các số điện thoại được chỉ định cho mình. Và định cấu hình các cài đặt như giờ làm việc, thư thoại và đặc quyền cuộc gọi. Điều kiện: Giấy phép Zoom Phone Thay đổi cài đặt zoom phone […]

Câu hỏi thường gặp về ID người gọi

ID người gọi là tính năng hệ thống điện thoại. Cho phép người bạn gọi để xem tên và số của bạn. ID người gọi bao gồm: Số caller ID number là số điện thoại được đính kèm với người gọi. Tên caller ID name (CNAM) là tên được hiển thị trong văn bản với số ID […]

Thực hiện và nhận cuộc gọi

Nếu bạn đã kích hoạt Zoom Phone trên tài khoản của mình. Bạn có thể sử dụng Zoom để thực hiện và nhận cuộc gọi. Bài viết này mô tả các phương pháp để thực hiện cuộc gọi và các thông báo cuộc gọi khác nhau. Điều kiện: Zoom desktop client for Windows, Mac, or […]

Kiểm tra âm thanh máy tính hoặc thiết bị

Zoom Phone có dịch vụ kiểm tra tự động cho phép bạn kiểm tra mic và loa. Bạn có thể truy cập dịch vụ thử nghiệm trên máy khách máy tính để bàn Zoom. Ứng dụng di động hoặc điện thoại bàn được cung cấp. Điều kiện: Zoom desktop client, mobile app, or a provisioned desk […]

Hướng dẫn bắt đầu nhanh cho người dùng Zoom Phone

Hướng dẫn bắt đầu nhanh Zoom Phone hỗ trợ người dùng cuối thiết lập tài khoản Zoom Phone của bạn. Và sử dụng các tính năng cần thiết như thực hiện cuộc gọi và kiểm tra thư thoại. Đọc hướng dẫn bắt đầu nhanh này để biết tóm tắt nhanh về các tính năng. Và […]

Thiết lập Phân quyền cuộc gọi và Đường chia sẻ

Lưu ý: Bài viết này đề cập đến tính năng ủy nhiệm cuộc gọi. Và đường dây chia sẻ mới được phát hành vào ngày 28 tháng 9 năm 2019. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản cũ của ủy quyền cuộc gọi. Hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ Zoom để nâng cấp […]

Thay đổi cài đặt zoom phone trong máy khách để bàn hoặc ứng dụng di động

Nếu bạn đã kích hoạt Zoom Phone trên tài khoản của mình. Bạn có thể sử dụng thay đổi một số cài đặt Zoom Phone. Nhất định trong ứng dụng khách trên máy tính để bàn hoặc ứng dụng di động. Lưu ý : Đối với các cài đặt nâng cao hơn như thư thoại […]

Quản lý tin nhắn thư thoại

Nếu bạn đã kích hoạt Zoom Phone trên tài khoản của mình. Bạn có thể phát, xóa và lưu tin nhắn thư thoại do người gọi để lại. Bạn cũng có thể  thay đổi cài đặt của mình để tắt thư thoại trong giờ làm việc hoặc giờ đóng cửa. Lưu ý: Thư thoại được đồng […]

Xem lịch sử cuộc gọi và ghi âm

Nếu bạn đã kích hoạt Zoom Phone trên tài khoản của mình. Bạn có thể sử dụng ứng dụng Zoom để xem lịch sử cuộc gọi. Bao gồm các cuộc gọi nhỡ và trả lời và cuộc gọi đi. Nếu bạn đã bật tích hợp danh bạ, bạn cũng có thể tạo một liên hệ mới […]

Thực hiện và nhận cuộc gọi bằng Zoom Phone

Nếu bạn đã kích hoạt Zoom Phone trên tài khoản của mình. Bạn có thể sử dụng Zoom để thực hiện và nhận cuộc gọi. Bài viết này mô tả các phương pháp để thực hiện cuộc gọi và các thông báo cuộc gọi khác nhau. Điều kiện: Zoom desktop client for Windows, Mac, or […]