Mã hóa cho các cuộc họp

Theo mặc định, Zoom mã hóa nội dung trình bày trong cuộc họp và trong hội thảo trên web. Ở lớp ứng dụng bằng TLS 1.2 với thuật toán 256-bit Tiêu chuẩn mã hóa nâng cao (AES).

Đối với những người tham gia quay số tham gia bằng điện thoại. Âm thanh được mã hóa cho đến khi nó rời khỏi trung tâm dữ liệu của Zoom và được chuyển đến mạng điện thoại của người tham gia.

Mã hóa có thể được yêu cầu cho các thiết bị H.323 và SIP tham gia các cuộc họp Zoom. Cài đặt này được định cấu hình ở cấp tài khoản, nhóm hoặc cấp độ người dùng. Sau khi được bật, mã hóa sẽ cần được bật trên các thiết bị này khi tham gia cuộc họp zoom của bạn hoặc họ sẽ gặp lỗi và không thể tham gia.

Lưu ý : Bạn cũng có thể bật hoặc tắt mã hóa đầu cuối để trò chuyện.

Điều kiện

Tài khoản zoom – Tài khoản Free, Pro, Business hoặc Education

Hướng dẫn

Bật hoặc Tắt mã hóa điểm cuối H.323 / SIP cho tất cả các thành viên trong tổ chức của bạn

1. Đăng nhập vào cổng web Zoom với tư cách quản trị viên với đặc quyền chỉnh sửa cài đặt tài khoản.

2. Nhấp vào Account Management > Account Settings

3. Điều hướng đến cài đặt  Require Encryption for 3rd Party Endpoints (H323/SIP) trong In Meeting (Basic)  và nhấp vào chuyển đổi để bật hoặc tắt. Chọn Turn On hoặc Turn Off để xác minh thay đổi.

require encryption Mã hóa cho các cuộc họp năm 2024

4. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn đặt cài đặt này là bắt buộc đối với tất cả người dùng trong tài khoản của mình. Hãy nhấp vào biểu tượng khóa và sau đó nhấp vào Lock để xác nhận cài đặt

Bật hoặc Tắt mã hóa điểm cuối H.323 / SIP cho các thành viên của một nhóm cụ thể

1. Đăng nhập vào cổng web Zoom với tư cách quản trị viên với đặc quyền chỉnh sửa các nhóm.

2. Nhấp vào  User Management > Group Management

3. Nhấp vào tên của nhóm, sau đó nhấp vào tab Settings.

4. Điều hướng đến cài đặt Require Encryption for 3rd Party Endpoints (H323/SIP) trong In Meeting (Basic) và nhấp vào chuyển đổi để bật hoặc tắt. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, chọn Turn On hoặc Turn Off để xác minh thay đổi.

Lưu ý: Nếu tùy chọn có màu xám, nó đã bị khóa ở cấp Tài khoản và cần được thay đổi ở cấp đó.

require encryption 1 Mã hóa cho các cuộc họp năm 2024

(Tùy chọn) Nếu bạn muốn đặt cài đặt này là bắt buộc đối với tất cả người dùng trong nhóm này. Hãy nhấp vào biểu tượng khóa và sau đó nhấp vào Lock để xác nhận cài đặt.

Bật hoặc Tắt mã hóa đầu cuối để sử dụng của riêng bạn

1. Đăng nhập vào cổng thông tin web Zoom.

2. Nhấp vào Account Management > Account Settings (nếu bạn là quản trị viên tài khoản) hoặc Settings  (nếu bạn là thành viên tài khoản). 

3. Điều hướng đến cài đặt Require Encryption for 3rd Party Endpoints (H323/SIP) trong In Meeting (Basic) và nhấp vào chuyển đổi để bật hoặc tắt. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, chọn Turn On hoặc Turn Off để xác minh thay đổi.

require encryption 2 Mã hóa cho các cuộc họp năm 2024

Lưu ý:  Nếu tùy chọn có màu xám, nó đã bị khóa ở cấp độ nhóm hoặc tài khoản và bạn sẽ cần liên hệ với quản trị viên Zoom của mình.

require encryption locked Mã hóa cho các cuộc họp năm 2024
Đánh giá

Có thể bạn quan tâm...