Xem danh bạ điện thoại trong ứng dụng Zoom Mobile

Bạn có thể xem danh bạ điện thoại của mình với ứng dụng Zoom mobile. Cho phép bạn mời họ đăng ký Zoom hoặc gọi cho họ bằng Zoom Phone.

Lưu ý: Bài viết này cung cấp giải pháp thay thế cho việc đồng bộ trực tiếp danh bạ của bạn với dịch vụ của bên thứ ba. Đồng bộ hóa danh bạ không được hỗ trợ trên ứng dụng Zoom trên điện thoại di động. Nhưng bạn có thể theo dõi bài viết này. Để đồng bộ hóa danh bạ với ứng dụng danh bạ gốc của điện thoại sau đó nhập danh bạ vào Zoom.

Điều kiện:

  • Zoom mobile app for Android or iOS

Đồng bộ hóa Danh bạ với Dịch vụ của bên thứ ba (Tùy chọn)

Hầu hết các ứng dụng liên hệ gốc đều hỗ trợ đồng bộ hóa với các dịch vụ của bên thứ ba như Google, Office 365 hoặc Exchange. Truy cập trang web hỗ trợ của nhà sản xuất điện thoại của bạn. Nếu bạn cần trợ giúp đồng bộ hóa ứng dụng danh bạ của bạn.

Sau khi bật đồng bộ hóa. Bạn có thể xem danh bạ điện thoại của mình trong ứng dụng Zoom mobile.

Xem danh bạ điện thoại trong Zoom

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng iOS, hãy đảm bảo bạn cấp quyền truy cập zoom cho danh bạ của mình. Điều hướng đến Settings > Privacy > Contacts, sau đó bật bật tắt cho zoom.

1. Đăng nhập vào ứng dụng Zoom trên thiết bị di động.

2. Nhấn Settings.

contact settings 1 Xem danh bạ điện thoại trong ứng dụng Zoom Mobile năm 2024

3. Nhấn Contacts > Phone Contacts Matching.

4. Nhập số điện thoại của bạn để nhận mã xác minh.

phone contacts matching enter number Xem danh bạ điện thoại trong ứng dụng Zoom Mobile năm 2024

5. Nhấn vào Next.

6. Khi được nhắc, bấm OK để xác nhận. zoom sẽ gửi tin nhắn văn bản với mã xác minh của bạn.

7. Nhập mã xác minh, sau đó nhấn Next.

phone contacts matching verification code Xem danh bạ điện thoại trong ứng dụng Zoom Mobile năm 2024

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Android, hãy nhấn Allow khi được nhắc cấp quyền truy cập zoom cho danh bạ điện thoại của bạn.

Danh bạ đã nhập của bạn sẽ xuất hiện trong My Groups > Phone Address Group.

contacts my groups phone address group Xem danh bạ điện thoại trong ứng dụng Zoom Mobile năm 2024

8. Nhấn vào tên của liên hệ.

contacts my groups phone address group phone icon 1 1 Xem danh bạ điện thoại trong ứng dụng Zoom Mobile năm 2024

9. Nhấn Phone Call để gọi cho số liên lạc bằng Zoom Phone.

Lưu ý: Nếu số liên lạc có nhiều số (ví dụ: điện thoại di động, công việc), bạn sẽ được nhắc chọn một số để gọi.

phone contact match number labels Xem danh bạ điện thoại trong ứng dụng Zoom Mobile năm 2024
Đánh giá

Có thể bạn quan tâm...

giải pháp shure stem ecosystem

Shure Stem Ecosystem: Âm thanh hoàn hảo, quản lý dễ dàng

Trong bối cảnh làm việc kết hợp, họp trực tuyến đã và đang ngày càng trở nên phổ biến, việc sở hữu một hệ thống âm thanh chất lượng cao cho phòng họp là điều vô cùng cần thiết. Shure Stem Ecosystem ra đời như một giải pháp toàn diện, đáp ứng mọi nhu cầu âm thanh của các cuộc họp và hội nghị.

Đọc thêm »