Tổng hợp các lỗi phổ biến nhất trên Webex Meeting và cách khắc phục

Tổng hợp các lỗi phổ biến nhất trên Webex Meeting và cách khắc phục

Dưới đây là danh sách liệt kê các lỗi phổ biến nhất của ứng dụng Webex Meeting trên thiết bị iOS (iPhone / iPad / iPod Touch) cùng cách khắc phục đơn giản, nhanh chóng mà bạn có thể tham khảo.

Các lỗi liên quan đến việc hiển thị danh sách cuộc họp hoặc xác minh thông tin tài khoản

Error Code WebexMô tảNguyên nhân và Cách khắc phục
100000Đã xảy ra lỗi với máy chủ API Webex XML.Cài đặt lại ứng dụng nếu sự cố vẫn tiếp diễn. Gửi yêu cầu đến Bộ phận hỗ trợ của Webex.
100002Không thể xem danh sách các cuộc họp từ iPhone của bạn.Nguyên nhân: Bạn không có tài khoản Webex.
Giải pháp: Liên hệ với đại lý Webex để tạo tài khoản và thêm thông tin tài khoản vào trang hồ sơ của bạn.
Xem ngay: Hướng dẫn mua license Webex giá rẻ chính hãng tại Việt Nam
100003URL được sử dụng cho hồ sơ tài khoản của bạn có thể không chính xác hoặc hệ thống mạng ngừng hoạt động.   Kiểm tra tài khoản của bạn trên trang hồ sơ và thử lại
100004Có vấn đề với dữ liệu. Gửi yêu cầu tới Bộ phận hỗ trợ của Webex về vấn đề này.
100005Bạn có thể đang sử dụng ứng dụng Webex trên iPhone phiên bản cũ.– Chủ phòng ~ Liên hệ với Quản trị viên trang web của bạn để gửi yêu cầu nâng cấp trang web.
– Người tham dự ~ Thông báo cho người chủ trì cuộc họp về khó khăn bạn đang gặp phải.
100006
Không tìm thấy số cuộc họp
Nhập lại số cuộc họp trong email mời. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy gửi yêu cầu tới Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Webex
100008Cuộc họp đang diễn ra và không thể xóa được.Kết thúc cuộc họp, sau đó thử xóa lại cuộc họp
100009Đã xảy ra sự cố với cuộc họp bạn đang tham giaGửi yêu cầu tới Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Webex về vấn đề này.
100050

100051

100052

100053

100054
Đã xảy ra lỗi với máy chủ API Webex XML.  Gửi yêu cầu tới Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Webex về vấn đề này.
100100

100101
Tài khoản Webex bạn đang sử dụng đã hết hạn.Chủ phòng ~ Liên hệ với đại lý Webex để gia hạn tài khoản hoặc tạo tài khoản mới.
Người tham dự ~ Thông báo cho người chủ trì cuộc họp về những khó khăn bạn đang gặp phải.
100102Tên tài khoản được đặt trên trang hồ sơ của bạn không hợp lệ.Đảm bảo rằng tên tài khoản Webex được đặt trên iPhone của bạn giống như tên tài khoản bạn sử dụng trên máy Windows hoặc Mac.
100103
100104
Trang web đang sử dụng một tính năng không được hỗ trợ.Chủ phòng – Liên hệ với đại lý Webex để gia hạn tài khoản hoặc tạo tài khoản mới.
Người tham dự ~ Thông báo cho người chủ trì cuộc họp về những khó khăn bạn đang gặp phải.
100150Tên người dùng tài khoản không hợp lệ.Kiểm tra thông tin tài khoản của bạn trên trang hồ sơ để đảm bảo thông tin đó chính xác.
100151Tên người dùng tài khoản không hợp lệ.Nhập lại mật khẩu của bạn trên trang hồ sơ để đảm bảo nó chính xác.
100152

100153

100154

100155
Thông tin tài khoản của bạn đã bị từ chối hoặc bị khóa.Liên hệ với quản trị viên trang webex của bạn để đảm bảo tài khoản lưu trữ của bạn tồn tại và đang hoạt động.
100156Mật khẩu tài khoản của bạn không còn hợp lệ.Đăng nhập vào trang web Webex của bạn và thay đổi mật khẩu của 
100157Mật khẩu tài khoản của bạn đã hết hạn.Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang Webex và cập nhật mật khẩu của bạn. 
Nếu bạn không thể cập nhật mật khẩu của mình, hãy liên hệ với quản trị viên webex của bạn để đặt lại mật khẩu hoặc thay đổi trạng thái hết hạn
100158Mật khẩu tài khoản của bạn đã được đặt lại.  Cập nhật hồ sơ tài khoản của bạn với thông tin mật khẩu mới.
100159Tài khoản không hợp lệLiên hệ với quản trị viên Trang Webex của bạn để cập nhật tài khoản.

Lỗi không thể bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp Webex Meeting

Error Code WebexMô tảNguyên nhân và Cách khắc phục
100200Lỗi này có thể xảy ra nếu bạn đang cố gắng sử dụng ứng dụng trên một dịch vụ không được hỗ trợ.Kết nối với cuộc họp Webex bằng ứng dụng trên máy tính.
100201Lỗi ProxyGửi yêu cầu tới Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Webex về vấn đề này
100202

100203
Đã xảy ra sự cố khi kết nối với cuộc họp Webex của bạn.Gửi yêu cầu tới Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Webex về vấn đề này
100204Mật khẩu cuộc họp không chính xác.Nhập lại mật khẩu cuộc họp Webex trong lời mời tham gia họp của bạn. 
Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với người tổ chức cuộc họp để biết mật khẩu được cập nhật.
100205Số cuộc họp không hợp lệ.Gửi yêu cầu tới Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Webex về vấn đề này.
100206Địa chỉ email của tài khoản không hợp lệ.Kiểm tra địa chỉ email trên trang hồ sơ của bạn và đảm bảo địa chỉ đó chính xác.
100207Tên người dùng tài khoản không hợp lệ.Kiểm tra thông tin tài khoản của bạn trong trang hồ sơ để đảm bảo thông tin đó chính xác.
100208

100209
Tài khoản người dùng không hoạt động hoặc bị khóaLiên hệ với quản trị viên trang webex của bạn để đảm bảo tài khoản máy chủ của bạn đang hoạt động hoặc để tạo tài khoản mới.
100210Mật khẩu tài khoản đã được đặt lạiCập nhật hồ sơ tài khoản của bạn với thông tin mật khẩu mới.
100211Mật khẩu tài khoản không hợp lệĐăng nhập vào tài khoản của bạn từ Windows hoặc Mac và thay đổi mật khẩu tài khoản.
100212Mật khẩu của bạn đã hết hạnLiên hệ với đại lý webex của bạn để yêu cầu đặt lại mật khẩu hoặc thay đổi mật khẩu đã hết hạn.
100213
100214
Cuộc họp Pay-Per-Use không được hỗ trợ.Gửi yêu cầu tới Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Webex về vấn đề này
100215
100216
Các cuộc họp chỉ có âm thanh không được hỗ trợ.Chỉ các tài khoản Cisco Webex Meetings Online và các cuộc họp Webex Meetings Suite có đăng ký (tài khoản máy chủ được đặt tên) mới được hỗ trợ. 
Liên hệ với đại lý Webex để thay đổi loại tài khoản của bạn.
100217Không thể tham gia cuộc họp E2E.Nâng cấp ứng dụng Cisco Webex Meetings trên thiết bị iOS của bạn và cố gắng tham gia lại cuộc họp.
100219Không thể tham gia: Cuộc họp chưa bắt đầuHãy thử tham gia lại cuộc họp sau khi cuộc họp đã bắt đầu.
100220Không thể kết thúc cuộc họpYêu cầu người chủ trì cuộc họp kết thúc.
100221
Quyền truy cập iPhone đã bị chặn hoặc không được kích hoạt.
Chủ phòng ~ Liên hệ với đại lý webex của bạn và yêu cầu bật tính năng truy cập cho iPhone.
Người tham dự ~ Thông báo cho người chủ trì cuộc họp về những khó khăn bạn đang gặp phải.
100222Loại cuộc họp bạn đang cố gắng tham gia không được ứng dụng hỗ trợTham gia cuộc họp trực tuyến trên Webex bằng máy tính.
100223
100224
Bạn đang kết nối với cuộc họp bằng phiên bản ứng dụng không được hỗ trợ.Nâng cấp ứng dụng Webex Meetings trên thiết bị của bạn.
100225Bạn đã vượt quá số cuộc họp có thể tiến hành cùng một lúcKết thúc một trong các cuộc họp hiện có, sau đó bắt đầu cuộc họp mới.
100226Trang Webex có thể đang gặp sự cố kỹ thuật hoặc bản demo trực tuyến của Cisco Webex chưa sẵn sàng.Gửi yêu cầu tới Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Webex về vấn đề này
100227Bản demo sản phẩm trực tiếp đang ngoại tuyến.Các bản Demo trực tiếp có sẵn từ 6:30 sáng đến 5:30 chiều, theo giờ Thái Bình Dương, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.
100228Bạn phải có tài khoản của chủ phòng trên trang Webex để tham gia cuộc họp.Liên hệ với đại lý Webex của bạn để tạo tài khoản chủ phòng cho bạn.
100229Thời lượng cuộc họp được chỉ định lớn hơn thời lượng tối đa cho loại cuộc họp đã chọn.Thay đổi thời gian vận hành của cuộc họp.
100230

100231

100300
Gửi yêu cầu tới Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Webex về vấn đề này
100301Bạn phải nhập mật khẩu cuộc họp khi lên lịchNhập mật khẩu cho cuộc họp trên màn hình lập lịch.
100400Gửi yêu cầu tới Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Webex về vấn đề này
100401Tìm kiếm cuộc họp bằng tên chủ phòng hoặc chủ đề không được hỗ trợ trên trang web này.Liên hệ với người chủ trì cuộc họp để nhận được lời mời tham gia cuộc họp.
100801Lỗi SSOTắt Wifi và thử kết nối qua 3G / 4G. 
Nếu vẫn còn tồn tại vấn đề, Gửi yêu cầu tới Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Webex về vấn đề này.

Không thể bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp, kết nối lại cuộc họp không thành công

Error Code WebexMô tảNguyên nhân và Cách khắc phục
11

12
Kết nối Internet đang ngoại tuyến.Kiểm tra kết nối mạng của bạn và sau đó thử lại.
20101URL trang web của tài khoản không hợp lệ.Xác minh tài khoản của bạn và URL trang web là hợp lệ.
20102Tên hiển thị của bạn không chính xác.Cập nhật thông tin tài khoản của bạn.
20201Số cuộc gọi đến từ ứng dụng iPhone của người dùng không chính xác hoặc bị mạng chặn.Quay số vào hội nghị theo cách thủ công.
20210Các cuộc họp bắt buộc có ghi âm không được hỗ trợ.Tắt tính năng ghi âm tự động cho tất cả các phiên họp bằng cách sử dụng tính năng Network-Based Recording trên trang quản trị
20211Bạn không thể tham gia cuộc họp mà không có hội nghị âm thanh.Lên lịch và bắt đầu cuộc họp bằng hội nghị âm thanh.
20221Chủ đề chưa được nhập cho cuộc họp.Nhập một chủ đề cho cuộc họp và thử lại.

Các lỗi xảy ra trong cuộc họp Cisco Webex Meeting

Error Code WebexMô tảNguyên nhân và Cách khắc phục
100906Không thể tham gia cuộc họp trước khi người chủ trì đến.Chờ cho đến khi người chủ trì cuộc họp bắt đầu tham gia.
100909Bạn không có đặc quyền để lên lịch các cuộc họp.Liên hệ với đại lý Webex để được hỗ trợ nhận đặc quyền lên lịch cuộc họp.
100910Bạn đã vượt quá số cuộc họp có thể tiến hành cùng một lúcBạn đã vượt quá số cuộc họp có thể tiến hành cùng một lúc
100911Không thể tham gia cuộc họp trước khi người chủ trì đến.Chờ cho đến khi người chủ trì cuộc họp bắt đầu tham gia.
100912Có vấn đề với tài khoản Webex của bạn.Đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng máy tính để biết thêm thông tin.
100913Bạn đã vượt quá số cuộc họp có thể tiến hành cùng một lúc.Kết thúc một trong các cuộc họp hiện có, sau đó bắt đầu cuộc họp mới.

Liên hệ ngay đến Hotline hỗ trợ kỹ thuật Webex của Ngọc Thiên: 19000 99978 để được hỗ trợ xử lý các lỗi gặp phải trong quá trình sử dụng phần mềm họp trực tuyến Webex Meetings. Ngọc Thiên là đơn vị cung cấp và phân phối bản quyền phần mềm Webex chính hãng uy tín chất lượng hàng đầu tại Việt Nam.

Xem thêm:

Tại sao Webex không nghe được? Cách khắc phục các lỗi âm thanh trên Webex
Cách sử dụng Webex Meeting trên điện thoại iOS và Android

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NGỌC THIÊN

Điện thoại/Zalo: 0939 039 028 (Mr.Thoại)

Hotline kỹ thuật: 1900099978

Email: info@vnsup.com

Đánh giá

Có thể bạn quan tâm...

7 sự thật thú vị màn hình led trong suốt

7 sự thật thú vị về màn hình LED trong suốt

Màn hình LED trong suốt là loại màn hình LED công nghệ mới đã và đang là một trong những xu hướng HOT nhất hiện nay, mang đến một khái niệm kiến ​​trúc năng động. Đó là một trong những cách sáng tạo nhất để cải thiện diện mạo thành phố của chúng ta.

Đọc thêm »