Hướng dẫn ghi hình cuộc họp zoom trên iOS và Android

Hướng dẫn ghi âm phần mềm zoom trên iOS và Android

Bạn có thể ghi hình cuộc họp zoom vào Zoom Cloud bằng thiết bị di động có cài đặt sẵn ứng dụng zoom. Lưu trữ bản ghi trên Cloud cho phép bạn xem, chia sẻ và tải xuống các bản ghi bằng tài khoản Zoom của bạn.

Lưu ý:

  • Không thể ghi cục bộ bằng thiết bị iOS hoặc Android.
  • Bạn phải là người tổ chức cuộc họp thì mới có thể bắt đầu ghi hình trên Cloud bằng thiết bị iOS hoặc Android.

Điều kiện tiên quyết để ghi hình buổi họp zoom trên iOS & Android

  • Đã được cấp phép sử dụng
  • Được sự đồng ý của chủ trì hoặc đồng chủ trì trong buổi họp hoặc hội thảo web

Ghi hình cuộc họp zoom bằng thiết bị iOS

1. Khi cuộc họp zoom đang diễn ra, nhấn More (Khác) trên thiết bị iOS.

Ghi hình cuộc họp zoom bằng thiết bị iOS 01

2. Nhấn Record to the Cloud (Lưu bản ghi trên Cloud).

Ghi hình cuộc họp zoom bằng thiết bị iOS 02

3. Lúc này ứng dụng sẽ hiển thị dòng Recording (Ghi) ở đầu màn hình.

Ghi hình cuộc họp zoom bằng thiết bị iOS 03

4. Để dừng hoặc tạm ngưng ghi hình, chọn More (Thêm).

Nhấn Pause pause-recording-button để tạm dừng hoặc Stop stop-recording-button để dừng ghi hình.

Ghi hình cuộc họp zoom bằng thiết bị iOS 04

Sau khi buổi họp kết thúc, bản ghi sẽ được xử lý và lưu tại mục Recordings trên web Zoom.

Ghi hình cuộc họp zoom bằng thiết bị Android

1. Khi cuộc họp zoom đang diễn ra, nhấn More (Khác) trên thiết bị Android.

Ghi hình cuộc họp zoom bằng thiết bị Android 01

2. Nhấn Record (Ghi).

Ghi hình cuộc họp zoom bằng thiết bị Android 02

3. Lúc này ứng dụng sẽ hiển thị dòng Recording (Ghi) ở đầu màn hình.

Ghi hình cuộc họp zoom bằng thiết bị Android 03

4. Để dừng hoặc tạm ngưng ghi hình, chọn More (Thêm).

Nhấn Pause pause-recording-button để tạm dừng hoặc Stop hoặc stop-recording-button để ngừng ghi hình.

Ghi hình cuộc họp zoom bằng thiết bị Android 04

Sau khi buổi họp kết thúc, bản ghi sẽ được xử lý và lưu tại mục Recordings trên web Zoom.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm...